Camaro -68

Subramen från Camaron är avmonterad för att bli blästrad och sen zinkad

fortsatt arbete på övrig kaross

smått kapad bil

Kommentera